Mannat Multi Speciality Hospital

Nh-21 Near Petrol Pump, Salah Sunder Nagar,
Mandi-175018, Himachal Pradesh, India

Phone No. 01907-266405, 267305